2-18 Nagykunság

2-18 Nagykunság alegységterv

1-1. melléklet: Vízfolyás típusok referencia jellemzői

1-2. melléklet: Állóvíz típusok referencia jellemzői

1-3. melléklet: Víztest adatlapok: Állóvíz víztestek – Alcsi Holt-Tisza (AIH045)

1-3. melléklet: Víztest adatlapok: Állóvíz víztestek – Cibakházi Holt-Tisza (AIH053)

1-3. melléklet: Víztest adatlapok: Állóvíz víztestek – Cserőközi Holt-Tisza (AIH056)

1-3.melléklet: Víztest adatlapok: Állóvíz víztestek – Demcsák halastó (AIG942)

1-3. melléklet: Víztest adatlapok: Állóvíz víztestek – Ecsegfalvi halastavak (AIG946)

1-3. melléklet: Víztest adatlapok: Állóvíz víztestek – Fegyverneki Holt-Tisza (AIH067)

1-3. melléklet: Víztest adatlapok: Állóvíz víztestek – Gyova-Mámai Holt-Tisza (AIH076)

1-3. melléklet: Víztest adatlapok: Állóvíz víztestek – Halásztelek-Túrtő-Harcsás Holt-Körös (AIH077)

1-3. melléklet: Víztest adatlapok: Állóvíz víztestek – Kecskeri-tározó (AIG977)

1-3. melléklet: Víztest adatlapok: Állóvíz víztestek – Kengyeli halastó (AIG979)

1-3. melléklet: Víztest adatlapok: Állóvíz víztestek – Kolbaszéki halastó (AIG981)

1-3. melléklet: Víztest adatlapok: Állóvíz víztestek – Kunhegyesi halastó (AIG986)

1-3. melléklet: Víztest adatlapok: Állóvíz víztestek – Magyarkai halastó (AIG989)

1-3. melléklet: Víztest adatlapok: Állóvíz víztestek – Martfűi halastó (AIG992)

1-3. melléklet: Víztest adatlapok: Állóvíz víztestek – Sóskúti halastó (AIH023)

1-3. melléklet: Víztest adatlapok: Állóvíz víztestek – Szajoli Holt-Tisza (AIH123)

1-3. melléklet: Víztest adatlapok: Állóvíz víztestek – Telekhalmi halastavak (AIH031)

1-3. melléklet: Víztest adatlapok: Állóvíz víztestek – Tisza-tó – Abádszalóki-öböl (AIQ955)

1-3. melléklet: Víztest adatlapok: Állóvíz víztestek – Tisza-tó – Poroszlói-medence (AIQ956)

1-3. melléklet: Víztest adatlapok: Állóvíz víztestek – Tisza-tó – Sarudi-medence (AIQ957)

1-3. melléklet: Víztest adatlapok: Állóvíz víztestek – Tisza-tó – Tiszavalki-medence (AIQ958)

1-3. melléklet: Víztest adatlapok: Állóvíz víztestek – Tiszaszentimrei halastavak (AIG998)

1-3. melléklet: Víztest adatlapok: Állóvíz víztestek – Tiszaugi Holt-Tisza (AIH134)

1-3. melléklet: Víztest adatlapok: Állóvíz víztestek – Túrkevei halastó (AIH037)

1-3. melléklet: Víztest adatlapok: Állóvíz víztestek – X. tározó (AIH041)

1-3. melléklet: Víztest adatlapok: Felszín alatti víztestek – Duna-Tisza köze – Közép-Tisza-völgy (AIQ526)

1-3. melléklet: Víztest adatlapok: Felszín alatti víztestek – Duna-Tisza köze – Közép-Tisza-völgy (AIQ527)

1-3. melléklet: Víztest adatlapok: Felszín alatti víztestek – Észak-Alföld (AIQ563)

1-3. melléklet: Víztest adatlapok: Felszín alatti víztestek – Jászság, Nagykunság (AIQ584)

1-3. melléklet: Víztest adatlapok: Felszín alatti víztestek – Jászság, Nagykunság (AIQ585)

1-3. melléklet: Víztest adatlapok: Vízfolyás víztestek – Harangzugi-I. csatorna (AEP566)

1-3. melléklet: Víztest adatlapok: Vízfolyás víztestek – Kakat-csatorna (AEP624)

1-3. melléklet: Víztest adatlapok: Vízfolyás víztestek – Karcagi-I. csatorna (AEP638)

1-3. melléklet: Víztest adatlapok: Vízfolyás víztestek – Mirhó-Gyolcsi-csatorna (AEP805)

1-3. melléklet: Víztest adatlapok: Vízfolyás víztestek – Nagyfoki-I. csatorna (AEP829)

1-3. melléklet: Víztest adatlapok: Vízfolyás víztestek – Nagykunsági-főcsatorna (AEP834)

1-3. melléklet: Víztest adatlapok: Vízfolyás víztestek – Nagykunsági-főcsatorna keleti ág (AEP835)

1-3. melléklet: Víztest adatlapok: Vízfolyás víztestek – Német-ér (AEP843)

1-3. melléklet: Víztest adatlapok: Vízfolyás víztestek – NK-III-2. öntözőcsatorna (AEP844)

1-3. melléklet: Víztest adatlapok: Vízfolyás víztestek – Szajoli-I. csatorna (Tinóka-ér) (AEP969)

1-3. melléklet: Víztest adatlapok: Vízfolyás víztestek – Tisza Kiskörétől Hármas-Körösig (AEQ060)

1-3. melléklet: Víztest adatlapok: Vízfolyás víztestek – Tisza Tiszabábolnától Kisköréig (AIW389)

1-3. melléklet: Víztest adatlapok: Vízfolyás víztestek – Tiszabői-csatorna (AEQ061)

1-3. melléklet: Víztest adatlapok: Vízfolyás víztestek – Tiszaderzsi-csatorna (AEQ062)

1-3. melléklet: Víztest adatlapok: Vízfolyás víztestek – Tiszafüredi öntöző-főcsatorna (AEQ063)

1-3. melléklet: Víztest adatlapok: Vízfolyás víztestek – Villogó-csatorna (AEQ117)

2-1. melléklet: Szennyvízterhelés jellemzői: Kommunális és ipari szennyvízkibocsátások adatai

2-2. melléklet: Hulladékgazdálkodás jellemzői

2-3. melléklet: PRTR köteles telephelyek

2-4. melléklet: Bányászat

2-5. melléklet: Felszín alatti víztesteket érő szennyezések a KÁRINFO adatai alapján

2-6. melléklet: Állattartó telepek

2-7. melléklet: Halászat, horgászat

2-8. melléklet: Balesetszerű szennyezések

2-9. melléklet: Diffúz nitrogén- és foszforterhelés

2-10. melléklet: Hidromorfológiai beavatkozások

2-11. melléklet: Felszíni vízkészlet és vízkivételek

2-12. melléklet: Felszín alatti vízkivételek

2-13. melléklet: Közlekedés

2-14. melléklet: Rekreációs vízhasználatok

3-1. melléklet: Közcélú ivóvízbázisok

3-2. melléklet: Egyéb vízbázisok

3-3. melléklet: A 78/2008. (IV. 3.) Korm. rendelet szerint kijelölt fürdőhelyek listája

3-4. melléklet: Víztesteken található, természetvédelmi szempontból oltalom alatt álló területek

4-1. melléklet: Felszíni vizek monitoring programja – Monitoring helyek és vizsgált jellemzők

4-2. melléklet: Felszín alatti vizek monitoring programja – Monitoring helyek és vizsgált jellemzők

4-3. melléklet: Védett területek monitoring programja – Monitoring helyek

4-4. melléklet: Jogszabályok, szabványok, műszaki előírások

4-5. melléklet: Felszíni vizek monitoring programja – Terepi jegyzőkönyvek

4-6. melléklet: Felszín alatti vizek monitoring programja – Terepi jegyzőkönyvek

5-1. melléklet: Felszíni víztestek állapota

5-2. melléklet: Felszín alatti víztestek mennyiségi állapota

5-3. melléklet: Felszín alatti víztestekre vonatkozó háttérértékek és küszöbértékek

6-1. melléklet: Mentességek indoklása – Útmutató

6-2. melléklet: Célok, intézkedések

6-3. melléklet: A természeti értékei miatt védett területek állapotának fenntartására és javítására vonatkozó intézkedések

8-1. melléklet: Alap- és további alapintézkedések részletes ismertetése

8-2. melléklet: Kiegészítő és pótlólagos intézkedések részletes ismertetése

8-3. melléklet: Műszaki intézkedések tartalma

9-1. melléklet: A VGT-hez kapcsolódó alegységi szintű programok, tervek és projektek

10-1. melléklet: A Nagykunság alegységi fórum emlékeztetője

10-2. melléklet: A Nagykunság alegységre vonatkozóan a vízgyűjtő-gazdálkodási tervezés során érkezett észrevételek feldolgozása és véleményezése

10-3. melléklet: Beküldött eredeti, teljes szöveget tartalmazó írásbeli vélemények

1-1. térkép: Átnézeti térkép

1-2. térkép: Területhasználat

1-3. térkép: Vízfolyás víztestek kategóriái

1-4. térkép: Vízfolyás víztestek típusai

1-5. térkép: Állóvíz víztestek kategóriái

1-6. térkép: Állóvíz víztestek típusai

1-7. térkép: Felszín alatti víztestek sekély porózus és sekély hegyvidéki

1-8. térkép: Felszín alatti víztestek porózus és hegyvidéki

1-9. térkép: Felszín alatti víztestek porózus termál

1-10. térkép: Felszín alatti víztestek karszt és termálkarszt

2-1. térkép: Kommunális és ipari szennyvíz-bevezetések

2-2. térkép: Hulladékgazdálkodás

2-3. térkép: Szennyezett területek

2-4. térkép: IPPC és Seveso üzemek, káresemények

2-5. térkép: Diffúz foszforterhelés

2-6. térkép: Diffúz nitrátterhelés, állattartó telepek

2-7. térkép: Völgyzárógátak, fenékküszöbök, tározók, töltések

2-8. térkép: Hidromorfológiai befolyásoltság

2-9. térkép: Vízkivételek felszíni vizekből

2-10. térkép: Vízkivételek felszín alatti vizekből sekély porózus és sekély hegyvidéki

2-11. térkép: Vízkivételek felszín alatti vizekből porózus és hegyvidéki

2-12. térkép: Vízkivételek felszín alatti vizekből porózus termál

2-14. térkép: Közlekedés

2-15. térkép: Rekreáció

3-1. térkép: Ivóvízkivételek védőterületei

3-2. térkép: Tápanyag- és nitrátérzékeny területek

3-3. térkép: Természetes fürdőhelyek és fürdővizek

3-4. térkép: Védett természeti területek

3-5. térkép: Natura 2000 és egyéb védett területek

4-1. térkép: Felszíni vizek monitoringja

4-2. térkép: Felszín alatti vizek monitoringja sekély porózus és sekély hegyvidéki

4-3. térkép: Felszín alatti vizek monitoringja porózus és hegyvidéki

4-4. térkép: Felszín alatti vizek monitoringja porózus termál

4-6. térkép: Védett területek monitoringja

5-1. térkép: Felszíni víztestek ökológiai minősítése

5-2. térkép: Felszíni víztestek osztályozása biológiai elemek

5-3. térkép: Felszíni víztestek osztályozása fizikai-kémiai elemek

5-4. térkép: Felszíni víztestek osztályozása hidromorfológiai elemek

5-5. térkép: Felszíni víztestek kémiai minősítése

5-6. térkép: Felszín alatti víztestek mennyiségi állapota sekély porózus és sekély hegyvidéki

5-7. térkép: Felszín alatti víztestek mennyiségi állapota porózus és hegyvidéki

5-8. térkép: Felszín alatti víztestek mennyiségi állapota porózus termál

5-10. térkép: Felszín alatti víztestek kémiai állapota sekély porózus és sekély hegyvidéki

5-11. térkép: Felszín alatti víztestek kémiai állapota porózus és hegyvidéki

5-12. térkép: Felszín alatti víztestek kémiai állapota porózus termál

5-14. térkép: Nitrátérzékeny és- szennyezett területek

5-15. térkép: Természetes fürdőhelyek és fürdővizek állapota

Reklámok

Vélemény, hozzászólás?

Adatok megadása vagy bejelentkezés valamelyik ikonnal:

WordPress.com Logo

Hozzászólhat a WordPress.com felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Google+ kép

Hozzászólhat a Google+ felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Twitter kép

Hozzászólhat a Twitter felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Facebook kép

Hozzászólhat a Facebook felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Kapcsolódás: %s